Beta

Cybinka jeszcze skuteczniej segreguje odpady

11 maja w Cybince dokonano uroczystego otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK).

Prezes Zarządu naszego Funduszu, Mariusz Herbut, wraz z zaproszonymi gośćmi dokonał oficjalnego „przecięcia wstęgi” dla nowo wybudowanego Zakładu. Prezes Herbut zwrócił uwagę na ważny pro-środowiskowy aspekt inwestycji: PSZOK przygotowuje odpady zbierane selektywnie od ok. 6 600 mieszkańców Gminy Cybinka, zapewniając właściwe przetwarzanie dla ponad 1,4 tys. ton odpadów rocznie i osiągając tym samym 30% poziom recyklingu łącznej masy odpadów. Pogratulował również wszystkim zaangażowanym w to przedsięwzięcie determinacji w realizacji zadania, która przypadała w okresie największych utrudnień związanych z COVID19.

Patryk Rudziński – prezes ZUK Sp. z o.o. wyraził uznanie, za wsparcie w zbudowaniu skutecznego montażu finansowego, dzięki bezzwrotnym środkom UE w kwocie 2,7 mln zł oraz pożyczkom z Wojewódzkiego Funduszu o łącznej wartości prawie 2,9 mln zł.

W wydarzeniu brali udział między innymi: Członek Zarządu Województwa Lubuskiego – Marcin Jabłoński, Starosta Słubicki  - Leszek Bajon, Burmistrz Cybinki - Marek Kołodziejczyk wraz z Radnymi Gminy, Prezes Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. – Patryk Rudziński oraz Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  w Zielonej Górze – Mariusz Herbut.